понеділок, 16 березня 2020 р.

К 16 Економіка в галузі

  Урок№36 -37   Тема: Державний бюджет, його формування  та структура. 

 Дізнайтесть що про поняття  "Державний бюджет"

Як фінансовий план Державний бюджет має дві структурні складові частини, а саме: доходи тавидатки.
Кожен бюджет має свої власні джерела доходів. Джерелами доходів державного бюджету є:
 • податок на прибуток підприємств, об'єднань і організацій;
 • податок на додану вартість;
 • акцизні збори;
 • доходи від зовнішньоекономічної діяльності;
 • прибутковий податок з громадян та ін., згідно з нормативами, що визначаються законодавчими актами.
Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок різних місцевих податків та стягнень.
Державні видатки - це сукупність грошових відносин, які складаються в процесі розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових ресурсів для фінансування основних витрат суспільства. Відповідно до законодавства України видатки республіканського бюджету спрямовуються на фінансування.
а) виробничого й невиробничого будівництва, геологорозвідувальних, проектно-пошукових та інших робіт;
б) заходів у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури, соціального забезпечення;
в) загальнореспубліканських програм підвищення життєвого рівня та заходів соціального захисту населення;
г) загальнореспубліканської програми охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження;
д) утримання органів державної влади й державного управління, судів, прокуратури;
е) утворення резерву коштів для ліквідації наслідків стихійних явищ, аварій і катастроф;
є) створення республіканських матеріальних резервів і резервного фонду та ін.
 Бюджетний дефіцит - це та сума, на яку в даному році витрати бюджету перевищують його доходи.
Причини дефіциту бюджету пояснюються цілим рядом факторів:
 • зниженням рівня суспільного виробництва
 • глибокою структурною й технологічною незбалансованістю виробництва, постійним виснаженням природних ресурсів, зниженням науково-технічного потенціалу
 • послабленням контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, постійним зростанням цін, інфляцією;
 • нераціональною зовнішньоекономічною діяльністю держави;
 • великомасштабним оборотом "тіньового" капіталу;
 • великими непродуктивними витратами, приписками, крадіжками, втратами виробленої продукції.
Причинами дефіциту бюджету в Україні є:
1.  Зменшення приросту національного доходу.
2.  Збільшення бюджетних витрат.
3.  Зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з  видатками.
4.  Відсутність чіткої фінансової стратегії.
5.  Інфляційні процеси.
У країнах із фіксованою кількістю грошей в обігу можуть бути застосовані три способи покриття дефіциту бюджету - жорсткіше оподаткування, емісія паперових грошей, що веде до інфляції, державні позики, які спричиняють зростання державного боргу.
Профіцит бюджету — економічне поняття, яке означає, що дохідна частина бюджету перевищує видаткову частину бюджету.

Немає коментарів:

Дописати коментар