пʼятниця, 8 травня 2020 р.

П15 Економіка в галузі

Урок№39 ТЕМА: Кредит, сутність та види. 

Кредит являє собою форму руху позичкового капіталу. Позичковий капітал - це грошовий капітал, що залучається і розміщується на засадах зворотності та платності.
Кредит виражає сукупність економічних відносин, що виникають з приводу використання в обороті тимчасово вільних грошових коштів. Безперервний кругообіг капіталу в процесі відтворення призводить до виникнення потреби в грошах, яка визначається необхідністю здійснення витрат на підготовку виробництва, його організацію, а також реалізацію вироблених товарів, робіт, послуг.

Потреба в грошах має нерівномірний характер. Одні суб'єкти економічних відносин володіють тимчасово вільними коштами, інші, навпаки, мають потребу в них. Таким чином, необхідний інструмент розподілу грошових коштів, який обслуговував би безперервність процесу відтворення. Таким інструментом є кредит. Його сутність розкривають принципи організації кредитного механізму.
Принцип поворотності означає надання позичених коштів у тимчасове користування. Кредит повинен здійснити кругообіг, обслуговуючи процес відтворення, і перейти від позичальника до кредитору.
Принцип забезпеченості кредиту означає надання гарантій з боку позичальника повернення кредиту. Такі гарантії забезпечують впевненість у поверненні позички самому банку, а також його клієнтами, що розмістили свої гроші на рахунках у вкладах.
Цільовий характер - це також один з принципів кредиту. Він означає, що кредит видасться на певні цілі, знання яких дасть можливість кредитору оцінити ступінь ризику надання кредиту.
Принцип платності означає, що, як і будь-який товар, гроші мають ціну, яка втілюється в відсоток, нарахований на суму грошей, наданих у кредит.
Терміновість кредиту розкриває тимчасові обмеження кредитної угоди. За терміновістю розрізняють короткостроковий кредит (терміном до одного року), середньостроковий (від одного року до п'ята) і довгостроковий (понад п'ять років).
Функції кредиту, так само як і принципи його організації, дозволяють розкрити сутність кредиту, але вже з позицій завдань, розв'язуваних в економіці. Функції кредиту відображають його практичну значимість і взаємодія з іншими економічними категоріями і процесами.
Найважливішими функціями кредиту є:
o перерозподіл вартості;
o прискорення концентрації капіталу, його централізація;
o стимулювання економії витрат.


Форми та види кредиту

Форми кредиту тісно пов'язані з його структурою, з сутністю кредитних відносин. Структура кредиту включає кредитора, позичальника і ссуженную вартість, тому форми кредиту можна розглядати в залежності від характеру:
(1) ссуженной вартості;
(2) кредитора і позичальника;
(3) цільових потреб позичальника.
В залежності від ссуженной вартості розрізняють товарну, грошову і змішану (товарно-грошову) форми кредиту.
Товарна форма кредиту історично передує його грошовій формі. Першими кредиторами були суб'єкти, що володіють надлишками предметів споживання. Наприклад, кредитування землевласниками селян у формі зерна до збору нового врожаю. Товарна форма визнається за умови, що ссуженные кошти надаються та повертаються в товарній формі.
Сьогодні товарний кредит використовується як при продажі товарів на виплат платежу, так і при оренді майна (у тому числі лізингу устаткування), прокаті речей.
Грошова форма кредиту - найбільш типова, переважна в сучасному господарстві. Вона використовується як державою, так і населенням всередині країни і в зовнішньому економічному обороті. Вона передбачає і надання позики, і її повернення у грошовій формі.
При реалізації кредиту одночасно в товарній і грошовій вартостях говорять про змішану (товарно-грошову) форми кредиту.
За другим критерієм виділяють наступні форми кредиту банківська, господарська (комерційна), державна, міжнародна, цивільна (приватна, особиста).
Банківська форма кредиту - найпоширеніша.
Перша особливість - банк оперує не стільки своїм капіталом, скільки залученими ресурсами. Позичивши гроші у одних суб'єктів, він перерозподіляє їх, надаючи позичку в тимчасове користування іншим юридичним і фізичним особам.
Друга особливість - банк позичає тимчасово вільні грошові кошти, розміщені у вклади.
Третя особливість - ссужаются не просто грошові кошти, а гроші як капітал. Тобто працює принцип платності означає, що для банку отримання доходу, для позичальника - результат використання кредиту повинен покривати основну суму боргу і відсотки.
При господарській (комерційної) формі кредиту кредиторами виступають організації. "Комерційний" означає торговельний, тобто особливі умови продажу товарів. Іноді - вексельний кредит, оскільки в основі лежить вексель як боргове зобов'язання.
Господарський кредит може надаватися і в грошовій формі.
Перша особливість - його джерелом є як зайняті, так і незайняті капітали. При товарній формі господарського кредиту відстрочка оплати служить продовженням процесу реалізації продукції, ссужается не тимчасово вивільнена вартість, а звичайний товар з відстрочкою платежу. При грошовій формі господарського кредиту його джерелом виступають кошти, що тимчасово вивільнилися з господарського обороту. Важливо при цьому й те, що при товарному господарському кредиті власність на об'єкт передачі переходить від продавця-кредитора до покупця, при грошовому господарському кредиті власність на ссуженную вартість не переходить від кредитора до позичальника, останній одержує її тільки в тимчасове володіння.
Друга особливість - платність за користування кредитом. При товарному господарському кредиті плата за відстрочення платежу входить у вартість товару, при грошовому господарському кредиті плата за користування позичкою стягується у відкритій формі - крім розміру кредиту, що повертається кредитору, позичальник додатково сплачує позичковий відсоток.
Третя - господарський кредит незалежно від своєї товарної або грошової форми надається головним чином на короткі строки, у той час як, наприклад, банківський кредит найчастіше носить довгостроковий характер.
Державна форма кредиту - це держава-кредитор.
При міжнародній нормі кредиту одна зі сторін - іноземний суб'єкт.
Цивільна форма кредиту заснована на участі в кредитній угоді в якості кредитора окремих громадян, приватних осіб. Таку угоду іноді називають приватною (особистої) формою кредиту. Громадянська (приватна, особиста) форма кредиту може носити як грошовий, так і товарний характер.
Залежно від цільових потреб позичальника виділяються дві форми: продуктивна і споживча форми кредиту.
Продуктивна форма - продуктивні цілі, тобто на цілі виробництва та обігу.
Споживча форма кредиту використовується населенням на цілі споживання, він не спрямований на створення нової вартості, переслідує мету задовольнити споживчі потреби позичальника.
 Завдання: Дайте визначення терміну "кредит". Які види кредитів вам відомі? Назвіть умови та терміни на які надаються кредити?

Немає коментарів:

Дописати коментар